„Bowiem o wszystkim decyduje serce i ono ustanawia prawa”
Paulo Coelho
606 440 290
TELEFON ZAWAŁOWY 24H DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH
Migotanie przedsionków i choroba wieńcowa – czy możemy bezpiecznie sięgnąć po sotalol?
Sotalol jest jednym z leków częściej zalecanych pacjentom z napadowym migotaniem przedsion …Infekcja związana z implantacją ICD – powikłanie, o którym musimy pamiętać
Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD) są urządzeniami, które od lat mają swoje do …Badanie SIGNIFY – iwabradyna w stabilnej chorobie wieńcowej
W ostatnich tygodniach na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badan …