„Bowiem o wszystkim decyduje serce i ono ustanawia prawa”
Paulo Coelho
606 440 290
TELEFON ZAWAŁOWY 24H DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH
Infekcja związana z implantacją ICD – powikłanie, o którym musimy pamiętać
Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD) są urządzeniami, które od lat mają swoje do …Badanie SIGNIFY – iwabradyna w stabilnej chorobie wieńcowej
W ostatnich tygodniach na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badan …OZW bez zmian w tętnicach wieńcowych – nieobecność zwężeń nie oznacza braku choroby
Zwężenia tętnic wieńcowych powodowane przez miażdżycę są obrazem, jaki widuje się u zdecyd …