Telefon zawałowy 24h dla służb medycznych:

Inne numery

Rejestracja

Umów wizytę

Badania

Zgierskie Centrum Kardiologii MED-PRO świadczy usługi komercyjne w ramach Poradni Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii, Poradni Nadciśnienia Tętniczego, Poradni Wad Serca, Poradni Rehabilitacji Kardiologicznej: diagnostykę i leczenie wrodzonych i nabytych chorób serca i układu krążenia a także kontrolę i programowanie stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów (ICD) oraz urządzeń do resynchronizacji (CRT-D, CRT-P).

Badanie EKG

Badanie EKG

Elektrokardiografia to nieinwazyjne badanie wykonywane w celu wykrycia chorób mięśnia sercowego na podstawie jego czynności

Echokardiografia - USG serca

Echokardiografia - USG serca

Echokardiografia, potocznie nazywana echem serca, to nic innego jak badanie USG serca. Pozwala ono ocenić budowę i

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

EKG wysiłkowe to nieinwazyjne badanie, zwane też próbą wysiłkową, które przeprowadza się, żeby postawić diagnozę u

EKG metodą HOLTERA

EKG metodą HOLTERA

EKG metodą Holtera polega na rejestracji zapisu EKG w sposób ciągły przez 24 godziny. Pozwala na ocenę zmian dynamicznych

24h monitorowanie ciśnienia tętniczego

24h monitorowanie ciśnienia tętniczego

Automatyczny pomiar ciśnienia w ciągu 24 godzin umożliwia kontrolę ciśnienia tętniczego krwi przez dłuższy okres.

Kontrola urządzeń wszczepialnych

Kontrola urządzeń wszczepialnych

Badanie pacjenta obejmujące kompleksową kontrolę urządzenia po jego