Zgierskie Centrum Kardiologii MED-PRO 1 lutego 2012 roku podpisało kontrakt w Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej leczenie szpitalne z zakresu kardiologii:

  • Kardiologia- hospitalizacja
  • Kardiologia- hospitalizacja E11, E12, E13, E14
  • Kardiologia- hospitalizacja E23, E24, E25, E26