TELEFON ZAWAŁOWY
606 440 290

 

ZGIERSKIE CENTRUM KARDIOLOGII MED-PRO
95-100 Zgierz,
ul. Parzęczewska 35

Prosimy dzwonić na główny numer telefonu 42 231 47 00, lub bezpośrednio do wybranych komórek organizacyjnych:

  •  Recepcja – 42 231 47 10
  •  Gabinet Ordynatora – 42 231 47 20
  •  Gabinet Lekarski – 42 231 47 21
  •  Pielęgniarka Naczelna – 42 231 47 41
  •  Pokój Pielęgniarek – 42 231 47 03
  •  OIOK – 42 231 47 02
  •  Biuro Zarządu – 42 231 47 30
  •  Fax Recepcja – 42 231 47 01
  •  Fax Biuro Zarządu – 42 231 47 31

 

REJESTRACJA

  • email zck@med-pro.pl

 

MED-PRO Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

NIP 627-26-96-444

REGON 241541226

Numer KRS: 0000352415

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Kapitał Zakładowy 1 000 000,00 ZŁ

 

Biuro Zarządu mieści się w Zgierzu przy ul Parzęczewskiej 35
Numer kontaktowy: 42 231 47 30, fax 42 231 47 31

 


Prezes Zarządu -€“ Agnieszka Jóźwik

Wiceprezes Zarządu Rafał Wyderka


Biuro Zarządu

 

LOKALIZACJA