Telefon zawałowy 24h dla służb medycznych:

Inne numery

Rejestracja

Umów wizytę

Oferta

Oferta

Usługi medyczne świadczone są bezpłatnie, zgodnie z ustawą 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (NFZ), a także na zasadzie prywatnej odpłatności. Dzięki specjalistom oraz nowoczesnemu wyposażeniu oferujemy Państwu pełen zakres usług:

 • Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej),
 • Diagnostykę i leczenie przewlekłej choroby wieńcowej, w tym:
  • koronarografię,
  • zabiegi angioplastyki naczyń wieńcowych (PCI).
 • Diagnostykę i leczenie niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca, w tym:
  • implantację stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca (CRT-D, CRT-P) oraz ich wymianę,
  • badania elektrofizjologiczne (EPS),
  • zabiegi ablacji, ablacji z użyciem systemu mapowania elektroanatomicznego 3D, krioablacji.
 • Ambulatoryjne Leczenie w Poradni Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii, Poradni Nadciśnienia Tętniczego, Poradni Wad Serca i Poradni Rehabilitacji Kardiologicznej, w tym:
  • konsultacje kardiologiczne,
  • badania nieinwazyjne: EKG, USG serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, Test wysiłkowy,
  • kontrolę i programowanie urządzeń wszczepialnych.
 • Ambulatoryjną Rehabilitację Kardiologiczną.


UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W PORADNI KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ I ELEKTROTERAPII