Usługi medyczne świadczone są bezpłatnie, zgodnie z ustawą 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

Dzięki najwyższej klasy specjalistom oraz najnowocześniejszemu wyposażeniu oferujemy Państwu pełen zakres usług:

 • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej) na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego.
 • Diagnostykę i leczenie przewlekłej choroby wieńcowej, obejmującej
  • koronarografię,
  • zabiegi angioplastyki wieńcowej (PCI) z implantacją stentów metalowych i antymitotycznych.
 • Diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu serca, obejmujące
  • badania elektrofizjologiczne (EPS),
  • implantację stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca (CRT, CRT-D) oraz ich wymianę,
  • zabiegi ablacji.
 • Ambulatoryjne Leczenie w Poradni Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii, w tym:
  • konsultacje kardiologiczne,
  • badania nieinwazyjne: EKG, Echo serca, Holter, Holter ciśnieniowy, Test wysiłkowy,
  • kontrolę i programowanie stymulatorów i kardiowerterów – defibrylatorów.
 • Ambulatoryjną Rehabilitację Kardiologiczną.