Telefon zawałowy 24h dla służb medycznych:

Inne numery

Rejestracja

Umów wizytę

Przyjęcie na oddział

Przyjęcie na oddział

Ważne jest, aby chory posiadał skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. W dniu przyjęcia pacjent nie musi być na czczo, prosimy również o przyjęcie porannych leków.

Należy zabrać całą posiadaną dokumentację medyczną, w tym z poprzednich pobytów w szpitalach. Będziemy również prosili o dokładne informacje o przyjmowanych lekach i ich dawkowaniu. Chorzy mogą zabrać ze sobą przyjmowane leki, jednak ich samodzielne używanie w oddziale powinno być uzgodnione z lekarzem.

Po przyjęciu do oddziału przeprowadzana jest rozmowa z pielęgniarką i lekarzami oraz pobierana będzie krew do badań laboratoryjnych. Podczas rozmowy z lekarzem chory uzyska pełną informację o planowanych u niego badaniach/zabiegach diagnostycznych i terapeutycznych.

Chory ma prawo do wyczerpującej informacji o stanie swojego zdrowia i o zaplanowanych zabiegach. Odpowiemy na każde pytanie, wyjaśnimy każdą wątpliwość.