Telefon zawałowy 24h dla służb medycznych:

Inne numery

Rejestracja

Umów wizytę

aktualności

Telemonitoring Urządzeń Wszczepialnych

Telemonitoring Urządzeń Wszczepialnych

Usługa BEZPIECZNE SERCE - Telemonitoring Urządzeń Wszczepialnych przeznaczona jest dla osób z wszczepionymi urządzeniami, takimi jak: rozruszniki, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory, systemy do terapii resynchronizującej serce czy wszczepialne monitory rytmu serca.

Na czym to polega
Telemonitoring to stały, zdalny monitoring pracy serca – 24 godziny na dobę. Usługi w ramach Telemonitoringu są dodatkową formą kontroli stanu zdrowia obok standardowych wizyt u lekarza. Dodatkowa kontrola pacjenta zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i komfort życia oraz ułatwia uzyskanie pomocy medycznej w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.

Pacjent otrzymuje Domowy aparat monitorujący – nieduże, przenośne urządzenie, które rejestruje i analizuje rytm serca oraz powiadamia personel medyczny w sytuacjach wymagających interwencji. Domowy aparat monitorujący odczytuje dane z wszczepionego urządzenia (kardiowertera-defi brylatora lub urządzenia do terapii resynchronizującej) w zaplanowanych terminach transmisji, w każdym momencie kiedy pacjent odczuwa taką potrzebę oraz wtedy kiedy system sam rozpozna zaburzenia w pracy urządzenia lub serca. Raport z analizy danych jest wysyłany do Centrum Monitorowania Serca (CMS) natychmiast po wejściu pacjenta w strefę zasięgu Domowego aparatu monitorującego. W sytuacji, gdy wszczepione urządzenie pracuje nieprawidłowo lub zarejestruje nieprawidłową pracę serca, konsultant z CMS skieruje pacjenta do lekarza prowadzącego przed terminem planowej kontroli. W skrajnych przypadkach wzywamy do pacjenta pogotowie ratunkowe.

Co zyskuje pacjent

 • Bezpieczeństwo pacjenta i jego bliskich – pacjent w okresach złego samopoczucia może połączyć się z CMS w każdej chwili, z dowolnego miejsca, 24 godziny na dobę.
 • Stały monitoring serca – całodobowa opieka personelu medycznego niezależnie od miejsca – w domu, w pracy, w podróży.
 • Kontakt z lekarzem – szybka diagnoza zaburzeń rytmu serca i innych nieprawidłowości oraz możliwość błyskawicznej reakcji lekarza.
 • Swoboda i niezależność - poprawa jakości życia, zwiększenie niezależności i swobody.
 • Oszczędność czasu i wygoda - optymalizacja leczenia, lekarz może dostosować właściwą terapię do potrzeb pacjenta.
 • Dostęp do archiwum badań EKG.
 • Raport z monitoringu serca.

Domowy aparat monitorujący dostarcza informacji o:

 • zaburzeniach rytmu serca (arytmiach),
 • wszelkich działaniach urządzenia: stymulacjach elektrycznych, impulsach, wyładowaniach kardiowertera-defi brylatora,
 • poziomie naładowania wszczepionego urządzenia,
 • zapisach elektrokardiografi cznych z wnętrza serca pacjenta – okresowych i alarmowych,
 • technicznych aspektach wszczepionego urządzenia – stanie elektrod i urządzenia

Zadzwoń: 801 502 302*

* Koszt połączenia zgodny
   z taryfą operatora