Telefon zawałowy 24h dla służb medycznych:

Inne numery

Rejestracja

Umów wizytę

Zgierskie Centrum Kardiologii Medpro

Zgierskie Centrum Kardiologii Medpro

Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro funkcjonuje od marca 2010 roku i należy do Grupy American Heart of Poland. 2 listopada 2016 placówka oficjalnie dołączyła do grona Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, zmieniając nazwę na Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

Placówka zapewnia pacjentom dostęp do nowoczesnych usług medycznych, w tym do leczenia niechirurgicznymi technikami przezskórnymi, przyczyniając się do poprawy skuteczności terapii schorzeń kardiologicznych. Zabiegi ratujące ludzkie życie wykonywane są tu 24 godziny na dobę. W klinice wykonuje się zabiegi niewymagające długiej hospitalizacji. W ramach oddziału realizowany jest program leczenia świeżego zawału i niestabilnej choroby wieńcowej. Pacjenci po leczeniu mogą liczyć na dalszą opiekę w przyklinicznej poradni kardiologicznej.

Klinika świadczy usługi medyczne zarówno finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia jak i komercyjne. Dnia 1 lutego 2012 roku podpisano kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej leczenie szpitalne z zakresu kardiologii:

  • KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA
  • KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11, E12, E13, E14

W skład Centrum wchodzą:

  • 20-to łóżkowy Oddział Kardiologii Interwencyjnej,
  • 6 łóżkowy Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
  • 2 łóżkowy Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej dla potrzeb kardiologii, w tym jedno stanowisko dializacyjne,
  • Pracownia hemodynamiki,
  • Pracownia elektrofizjologii,
  • Pracownia kontroli stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji serca.

***

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) to sieć oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, działających na terenie Polski. Kliniki zostały utworzone z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych w 2000 roku. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca wchodzą w skład Grupy American Heart of Poland (AHP), którą aktualnie tworzy ponad 30 placówek medycznych oraz Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA. Czyni to Grupę AHP jedyną w Polsce siecią leczącą schorzenia sercowo-naczyniowe w tak kompleksowy sposób – począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, aż po specjalistyczną rehabilitację nakierowaną na szybki powrót do pełnej sprawności i życia społecznego.